Pályázatok

Aktuális

Főkedvezményezett neve: Purtech Kft.

Projekt címe: „Munkahelyi képzések támogatása mikro-, kis- és középvállalatok és nagyvállalatok munkavállalói számára indított képzések szakmai támogató programja”

Szerződött támogatás összege: 6 201 123 Ft

Támogatás mértéke (%-ban): 100 %

Projekt megvalósítás dátuma: 2020.06.30.

Projekt azonosító száma: GINOP-6.1.6-17

Projekt tartalmának bemutatása:

 Épületgépészeti szereléssel és szigetelőanyag forgalmazással foglalkozó cégünk, a Purtech Kft. 2009 óta jelen van a magyar piacon és ez idő alatt az ország legnagyobb ilyen tevékenységet végző cégévé nőttük ki magunkat. Köszönhetjük ezt kiterjedt technológiai hátterünknek, nemzetközileg minősített alapanyagainknak, hozzáértő alkalmazottainknak, rugalmasságunknak és a 10 év teljeskörű garanciának, amit munkánkra vállalunk.

Mindez alkalmassá teszi az Európai Unió által is támogatott korszerűsítési és energiahatékonysági pályázatok kivitelezésére. Kollégáink szakmai felkészültsége, a tulajdonunkban lévő széles géppark és stabil alvállalkozói háttér lehetővé teszi, hogy minden alkalommal a szerződésben rögzített határidőre gyors és színvonalas munkát végezzünk. Magas színvonalú munkánk, tudásunk, és tehetségünk, bizonyítéka az a tény, hogy cégünk megalakulása óta dinamikusan fejlődik. A Purtech Kft. felkészült, jól képzett szakember gárdával rendelkezik és rugalmas hozzáállással vállalja a különböző kihívásokat, s a legjobb megoldást kínálja a szigetelés körében. Elsődleges célunk, hogy szolgáltatásaink és termékeink minősége megrendelőink igényeinek maximálisan megfeleljen, ügyfeleink bizalmát teljes körű szolgáltatással, szaktanácsadással és versenyképes árakkal igyekszünk elnyerni. Székhelyünk is, telephelyünk is Mohácson van, mindkettőt folyamatosan igyekszünk korszerűsíteni. Árbevételünk 2015 óta ugrásszerűen, csaknem 50/-al növekedett. Tevékenységeink: lapostető szigetelése, ipari létesítmények, csarnokok szigetelése, állattartó létesítmények, terménytárolók, silók, családi házak szigetelése, valamint foglalkozunk még föld alatti tartályok korrózióvédelmével, gépjárművek belső szigetelésével, medencék kialakításával. Jelenleg 6 fő szellemi, 6 munkavállaló fizikai munkakörben tevékenykedik nálunk. 1. A projekt általános céljaként vállalkozásunk versenyképességének növelését tűztük ki, ami magába foglalja a forgalom növekedést, gazdasági eredményünk javulását. Ezen kívül célunk piaci pozíciónk megerősítése és növelése, tevékenységünk minőségének hosszú távú fejlesztése.

Munkatársainknak megvan az igénye a folyamatos fejlődésre, ami saját szakmai, emberi értékük, tudásuk elmélyüléséhez is hozzájárul, másrészt olyan értéket teremt cégünk tevékenységében, ami biztosítja hosszú távú dinamikus fejlődésünket. A projekt célcsoportját társaságunk alkalmazottai adják, akik a képzések révén többlettudáshoz jutnak. A nők és férfiak aránya 20-80%. Az informatikai tudás szintje a dolgozók nagy többségénél a felmérések szerint igen alacsony, tekintettel arra, hogy munkavállalóink nagy többsége az informatikailag alacsonyan képzett korosztályhoz tartozik. A felmérések alapján a napi szinten használt informatikai eszközök használata sem kielégítő a gördülékeny munkavégzéshez. Az általánosan használt szoftverekkel kapcsolatos tudás ugyanúgy fejlesztendő, mint a számítógép napi szintű, általános használatához kapcsolható tudás. 2. Az iskolai képzés ismeretközpontú képzést biztosított a munka világában a különböző kompetenciák fejlesztése lenne az elsődleges feladat, hogy a munkahelyi folyamatok (belső kommunikáció, folyamatkezelés, problémamegoldás, változásmenedzsment) gördülékenyen működjenek. A pályázat megvalósításával képesség és kompetenciafejlesztésre lenne lehetőségünk. Egyre fontosabb az egyéni és csoportos hatékonyság, a munkafolyamatok optimális működtetése. Vizsgáltuk a munkafolyamatok, az ügyfélkiszolgálás, valamint a belső információáramlás hatékonyságát.

Jelen projektben megvalósuló képzéseken megszerzett tudás a napi folyamatokban és a későbbi sikeres projektekben realizálódik majd, minek eredményeképp 10%-os forgalom és 13%-os bevétel növekedésére számítunk. A képzések meghatározása és a résztvevők kiválasztása a középvezetők bevonásával igényfelmérés, egyedi beszélgetések valamint a cégnél elhelyezett írásos közlemény kihelyezésének módszerével történt. Megtörtént a konkrét emberek kiválasztása, a probléma és célfa felállítása, amire alapozva készült el a képzési terv. A szükségletfelmérés eredménye, hogy munkavállalóink a folyamathatékonyságot, hatékony együttműködést, üzleti kommunikációt, informatikai ismereteket, hatékonyabb, modernebb módszereket szeretnének elsajátítani. A dolgozók motiválása magasabb beosztásba kerüléssel, a képzésekhez történő munkaidő hozzájárulással történik. 3. A folyamatfejlesztés a mindennapokban című képzés a Felhívás 3. sz. melléklete alapján, az abban megfogalmazott képzési célterület megfelel a Rendszer és folyamatszemlélet területének fejlesztésének. A képzés keretében bemutatjuk a folyamatok fejlesztésének alapfogalmait, elemeit, azok beillesztését a mindennapokba. A képzés pontos célja és tartalma a költségvetés leírásban szerepel. 4. Pályázatunk a tervezett képzésekkel támogatja az Irinyi tervben megfogalmazott, kiemelten fejlesztendő területek közül főtevékenységünket, a 4329’08 Egyéb épületgépészeti szerelés. A folyamatok fejlesztése és a hatékony együttműködést támogató képzések mind szervezetünk fejlődését szolgálják 5. Az

Ipar 4.0 egy átfogó fogalom, a munkaszervezetekben a belső folyamatok teljes életciklusának digitalizálását jelenti. A szervezet nap folyamatainak digitális leképezéséről van szó, amivel valós idejű adatokat továbbíthatunk a döntéshozóknak. Nagyobb mennyiségű hasznos adatra alapozva a vezetők stratégiailag megalapozott döntéseket hozhatnak. ezzel egyszerűsítve és a gazdaságosabbá téve a működést. A munkakörökhöz kapcsolódó és a speciális informatikai tudás fejlesztése a munkatársak felmérése alapján fontos fejlesztendő területnek minősül. Fontos a digitális írástudás – IKT képzés megvalósítása az IPAR 4.0 fejlesztésekhez kapcsolódóan. A hálózatba kapcsolódás növekvő mértéke miatt a csoportmunka jelentősége is egyre nagyobb lesz. Sok operatív és adminisztratív tevékenység is (pl. számlázás) számos helyen automatikusan „a digitalizált világ” keretein belül történik. Ennek fejlesztésére iktattuk be általános informatikai képzést, amivel a dolgozók informatikai tudását az eszközök mindennapi, rutinos használatára oktatják. 6. A tervezett képzés megfelel az IKER 1.-ben foglalt céloknak. A résztvevők képesek lesznek használni az IKT eszközöket (PC, tablet, notebook, stb.) Megismerik a digitális írástudás alapjait, az informatikai lehetőségeket, word, excel, speciális programok alapvető funkcióit, valamint képesek lesznek hanghívásra és szöveges üzenetküldésre használni infokommunikációs eszközüket. Egyszerű szövegszerkesztési lépések felhasználásával rövid szöveget szerkeszteni, egyszerű mentési műveleteket végezni, tájékozódni az interneten, megszerezni a könnyen hozzáférhető információkat. Mindezeket biztonságosan tudja használni. 7. A pályázatban biztosítjuk a minimális mértékű hátrányos helyzetben lévő munkavállalók képzésbe vonásának lehetőségét, a képzésben tartást motivációs rendszer segítségével biztosítjuk (az elismerés, bátorítás, visszajelzés-adás, munkaidő kedvezmény, feladat csökkentés a képzési idő alatt – eszközökkel).

Az Európai Unió és a hazai társadalom nagyon fontos elvárása az esélyegyenlőség, egyenlő bánásmód elveinek betartása és betartatása. Mi magunk is ezeket az elveket követjük. 8. nem releváns 9. A projektidőszak alatt egységesen elosztva, a cég életritmusát figyelembe véve tervezzük megtartani a képzéseket. A piaci bővülésnek feltétele a Kft. versenyképességének és a dolgozók szakmai és egyéb kompetenciáinak növelése. Működésünk hatékonyságának fokozását célozzák meg a folyamathatékonyság, hatékony együttműködés fejlesztése, üzleti kommunikáció erősítése, a Digitális írástudás IKT (mint D-körös) képzések. A képzéseken résztvevő dolgozók legalább 70%-nak a képzésen való részvétel célja a munkahely megtartása, 20%-ának a magasabb beosztásba kerülése. Tervezett képzéseink: Folyamatok fejlesztése a mindennapokban, 30 óra, „D” körös egyéb képzés, amit 8 főnek,

Első lépések a digitális világba – IKER 1. szintű képzés 35 órában 8 főnek, „D” körös egyéb képzés. Hatékony együttműködés fejlesztés 24 órában, „D” körös egyéb képzés 8 főnek, Üzleti kommunikáció képzés 8 főnek 30 órában „D” körös egyéb képzés 10. Nem releváns 11. Az előzetesen megszerzett tudás felmérése – a jogszabály alapján– a jelentkezők számára biztosított tevékenység. Az előzetes tudás felmérését a képzési programban rögzített követelmények alapján a Képző végzi. Megfelelő szintű teljesítés esetén tananyagegység alól mentik fel a jelentkezőt (ez a képzési dokumentáció része). Az előzetesen megszerzett tudás beszámítás tényét a felnőttképzési szerződésben rögzítjük. 12. A képzéseket munkaidőben tervezzük, a munkaidő elején vagy végén napi 4-8 órában, a helyszínt a képzésekhez a cég székhelyén biztosítjuk.

A projekt időszak: 12 hónap. A képzésekhez szükséges pénzügy erőforrásokkal rendelkezünk, a szükséges tárgyi feltételeket biztosítjuk, a vezetőség teljes támogatását élvezi a képzési projekt, minden vezetőnk egyetért annak megvalósításával, így a képzéseken való részvételt is támogatjuk minden, a képzésen résztvevő dolgozó számra. 13. Fontos a pénzügyi megtérülés (az ár-érték arány, legalacsonyabb ár, amit az árajánlatkérésekkel igazolunk) és a képzés végén az elégedettség mérés eredménye 1-100% közötti érték, a záró dolgozatok eredményei, a megszerzett tanúsítványok/bizonyítványok száma. Egyrészt mérjük a megszerezett tudás szervezeti folyamatokba való beépülését (gördülékenyebb információáramlás, optimálisan működő szervezeti folyamatok), másrészt azt, hogy a teljes program mennyire illeszkedik stratégiai céljainkhoz a tervekhez képest. 14. Pályázatunkban nem releváns.

Scroll to Top